(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nezaplatené vedľa lode

Definícia pojmu nezaplatené vedľa lode v ekonomickom slovníku. Výraz nezaplatené vedľa lode sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „nezaplatené vedľa lode“

(… uvedený prístav nalodenia) – cena zahŕňajúca všetky náklady predávajúceho až do zloženia tovaru vedľa lode, s dodaním vedľa lode Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď je tovar umiestnený po boku plavidla na prístavnej hrádzi alebo v ľahkom člne, určenom na prepravu tovaru, v uvedenom prístave nalodenia. To znamená, že kupujúci od tohoto momentu znáša všetky náklady a riziko straty alebo poškodenia tovaru. Tieto dodacie podmienky vyžadujú, aby kupujúci tovar na export preclil. Takýto termín by sa nemal používať, ak kupujúci nemôže priamo, či nepriamo vybaviť colné formality. Poznámka: Tento termín môže byť použitý iba v súvislosti s dopravou po mori alebo vnútroštátnou vodnou dopravou.

Už ste čítali?