nevybavená objednávka

Definícia pojmu nevybavená objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz nevybavená objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „nevybavená objednávka“

Nevybavená objednávka alebo záväzok voči zákazníkovi. Je to okamžitý (alebo včas nezaplatený) požiadavok voči produktu, zásoby ktorého sú nepostačujúce na to, aby uspokojili dopyt.