(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Neštandardná časová dimenzia

Definícia pojmu Neštandardná časová dimenzia v ekonomickom slovníku. Výraz Neštandardná časová dimenzia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Neštandardná časová dimenzia“

sleduje hodnoty ukazovateľov počas časových období, ktoré Transformer priamo nepodporuje. Neštandardné časové dimenzie môžu byť nepravidelné časové obdobia, ako napr. dvojtýždňové výplatné obdobia, ktoré nesúhlasia s mesiacmi v roku, časové obdobia, ktoré nesledujú typické časové intervaly, preto vyžadujú manuálne vytvorenie časovej dimenzie.

Dimenzia, ktorá sleduje hodnoty ukazovateľov počas časových období, ktoré Transformer priamo nepodporuje.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.