(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Neoprávnená pomoc

Definícia pojmu Neoprávnená pomoc v ekonomickom slovníku. Výraz Neoprávnená pomoc sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Neoprávnená pomoc“

nová pomoc, ktorú poskytovateľ štátnej pomoci poskytol bez predchádzajúcej notifikácie a schválenia zo strany Európskej komisie, alebo pomoc poskytnutá napriek tomu, že ju Európska komisia neschválila. Príjemca (podnikateľ), ktorému sa poskytla štátna pomoc neoprávnene, je povinný vrátiť poskytnutú štátnu pomoc do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá. Poskytovateľ vymáha vrátenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa sadzby určenej Európskou komisiou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.