Negatívna slučka spätnej väzby

Definícia pojmu Negatívna slučka spätnej väzby v ekonomickom slovníku. Výraz Negatívna slučka spätnej väzby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Negatívna slučka spätnej väzby“

Pozri: slučka spätnej väzby (FEEDBACK LOOP) Anglický ekvivalent tohto výrazu je ADVERZE FEEDBACK LOOP.