(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Národné projekty

Definícia pojmu Národné projekty v ekonomickom slovníku. Výraz Národné projekty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Národné projekty“

projekty nespadajúce do kategórie veľké projekty, realizované vopred určeným subjektom s výsledkami využívanými na celom území cieľa Konvergencia, resp. na území celého Slovenska. Národné projekty majú investičný a neinvestičný charakter;

Projekty nespadajúce do kategórie veľké projekty, realizované vopred určeným subjektom s výsledkami využívanými na celom území cieľa Konvergencia, resp. na území celého Slovenska.

Už ste čítali?