(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Náprava

Definícia pojmu Náprava v ekonomickom slovníku. Výraz Náprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Náprava“

Je činnosť na odstránenie zistenej nezhody.

Činnosť na odstránenie zistenej nezhody.

Už ste čítali?