(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nálezy, závery a odporúčania

Definícia pojmu Nálezy, závery a odporúčania v ekonomickom slovníku. Výraz Nálezy, závery a odporúčania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Nálezy, závery a odporúčania“

Nálezy sú špecifickým dôkazom, ktorý zozbieral kontrolór na naplnenie kontrolných cieľov; závery sú stanoviská kontrolóra vyvodené z týchto nálezov; odporúčania sú postupy činnosti navrhnuté kontrolórom, ktoré sa týkajú kontrolných cieľov.

Už ste čítali?