(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nákupná požiadavka

Definícia pojmu nákupná požiadavka v ekonomickom slovníku. Výraz nákupná požiadavka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „nákupná požiadavka“

Dokument poskytujúci oprávnenie nákupnému oddeleniu na nákup určitých materiálov v stanovenom množstve a určitom čase.

Už ste čítali?