Nájomné náklady

Definícia pojmu Nájomné náklady v ekonomickom slovníku. Výraz Nájomné náklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Nájomné náklady“

Náklady sú dôsledkom existencie verejných častí v nehnuteľnosti. Stavba a správa stavebného celku vytvára administratívne náklady, náklady na údržbu a opravy, ktoré zdieľajú obyvatelia nehnuteľnosti. Pri väčsine obchodných budov je nájomník povinný náklady a poplatky určené nájomcom preplácať. Ak nie sú náklady uvedené v zmluve, nájomník je zaviazaný platiť len to, čo je v zmluve – nájomné. V obchodnej záležitosti neexistuje v zákone žiadne pomerné členenie nákladov tak, aby mohli strany v plnom rozsahu zmluvne rozhodovať. V praxi to znamená, že všetky náklady znáša nájomník, čo nie je možné pri prenájme obytných priestorov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je community and utility expenses (which are not included in the monthly rent) costs?.