(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Náhradné doby

Definícia pojmu Náhradné doby v ekonomickom slovníku. Výraz Náhradné doby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Náhradné doby“

Krátka definícia: Náhradné doby sú doby získané pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003, počas ktorých poistenec z osobitných dôvodov nevykonával žiadnu pracovnú činnosť a ktoré sa považujú za obdobie dôchodkového poistenia.

Už ste čítali?