(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Náhodná udalosť

Definícia pojmu Náhodná udalosť v ekonomickom slovníku. Výraz Náhodná udalosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Náhodná udalosť“

Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o neočakávanú udalosť, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený (resp. poškodený) nemohol jej vzniku predísť. Pozri heslo poistná udalosť.

Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o udalosť neočakávanú, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť. Viď heslo poistná udalosť.

Udalosť neočakávaná, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť.

Udalosť, o ktorej účastníci odôvodnene predpokladajú, že môže nastať počas doby trvania poistenia, nevedia však, kedy nastane, prípadne či vôbec nastane.

Už ste čítali?