(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Náhodná premenná

Definícia pojmu Náhodná premenná v ekonomickom slovníku. Výraz Náhodná premenná sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Náhodná premenná“

Náhodná premenná (porucha, zložka) reprezentuje vplyv ostatných nešpecifikovaných premenných nezahrnutých do modelu. Je súčasťou každého ekonometrického modelu a označuje sa. Náhodné zložky reprezentujú náhodné chyby, ktoré vznikajú vynechaním, či zabudnutím niektorej dôležitej informácie vo forme vysvetľujúcej premennej, nepresnou špecifikáciou matematického tvaru modelu, náhodným charakterom chovania ekonomických subjektov, agregáciou dát, nepresnosťou pri meraní premenných a pod.

Už ste čítali?