(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nadväznosť predmetov

Definícia pojmu nadväznosť predmetov v ekonomickom slovníku. Výraz nadväznosť predmetov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „nadväznosť predmetov“

V kreditovom systéme štúdia existuje obmedzenie, že študent si nemôže zapísať predmet, ktorý vyžaduje vedomosti alebo zručnosti získané absolvovaním iného predmetu. Pri zostavovaní svojho študijného plánu teda musí študent rešpektovať nadväznosť predmetov.

Už ste čítali?