(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nadobúdací titul

Definícia pojmu Nadobúdací titul v ekonomickom slovníku. Výraz Nadobúdací titul sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Nadobúdací titul“

listina na základe ktorej vlastník nehnuteľnosť získal (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, atď.)

Listina na základe ktorej vlastník nehnuteľnosť získal (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, atď..

Už ste čítali?