Mýtny priestupok

Definícia pojmu Mýtny priestupok v ekonomickom slovníku. Výraz Mýtny priestupok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Mýtny priestupok“

znamená porušenie zákona 25/2007 Z. z o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.