možnosti platby / payment scope

Definícia pojmu možnosti platby / payment scope v ekonomickom slovníku. Výraz možnosti platby / payment scope sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „možnosti platby / payment scope“

Rozsah možností pre prijímanie platobných prostriedkov. – PAYMENT SCOPE – – The field of application in which the payment means are accepted.