(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

modulárny súpis materiálu

Definícia pojmu modulárny súpis materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz modulárny súpis materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „modulárny súpis materiálu“

Typ plánovania súpisu materiálu, ktorý je zostavený z modulácií výrobkov alebo variantov. Často sa využíva hlavne v podnikoch, kde výrobok môže mať na základe požiadaviek zákazníka rôzne modulácie, napr. automobilové podniky.

Už ste čítali?