(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

mimoriadny predmet

Definícia pojmu mimoriadny predmet v ekonomickom slovníku. Výraz mimoriadny predmet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „mimoriadny predmet“

Predmet, ktorý svojimi rozmermi, hmotnosťou, úpravou alebo podstatou môže spôsobiť mimoriadne ťažkosti pri preprave so zreteľom na zariadenia, prevádzkové možnosti dopravcu, príp. môže ohroziť bezpečnosť jeho prevádzky.

Už ste čítali?