(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

metódy štúdia

Definícia pojmu metódy štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz metódy štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „metódy štúdia“

Štúdium v rámci študijného programu je možné realizovať viacerými metódami: prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda je založená na priamom kontakte vyučujúceho so študentom a niekedy sa nazýva aj kontaktnou metódou. Dištančná metóda využíva na kontakt učiteľa so študentom komunikačné prostriedky, najmä počítačové siete.

Už ste čítali?