(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

metóda predpovedania

Definícia pojmu metóda predpovedania v ekonomickom slovníku. Výraz metóda predpovedania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „metóda predpovedania“

Metóda, ktorá používa predpovedanie budúcich udalostí. Rozlišujeme tri základné formy tejto metódy: – kvalitatívne techniky (napr. Delfy techniky); – techniky, založené na analýze časových radov a extrapolácii (napr. metódu MAT); – bežné modely, ktoré berú do úvahy environmentálne vplyvy, ako sú ekonomické faktory a rozvoj konkurenčného postavenia, ako doplnok ku spomenutým metódam.

Už ste čítali?