Mesh

Definícia pojmu Mesh v ekonomickom slovníku. Výraz Mesh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Mesh“

je sieť vertexov a z nich vytvorených polygónov, ktoré popisujú vzhľad modelu