(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

medzinárodné obchodné doložky – /incoterms/

Definícia pojmu medzinárodné obchodné doložky – /incoterms/ v ekonomickom slovníku. Výraz medzinárodné obchodné doložky – /incoterms/ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „medzinárodné obchodné doložky – /incoterms/“

Súbor medzinárodných pravidiel, vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou /ICC – International Chamber of Commerce/, ktoré vysvetľujú hlavné dodacie podmienky, používané v zmluvách zahraničného obchodu. Tieto podmienky definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho s prihliadnutím na: – stranu zodpovednú za balenie, dopravu, poistenie dopravy, dokumentáciu potrebnú na transport a pre colné orgány; – stranu, ktorá platí za horeuvedené činnosti; – prenos rizika (na akom mieste a v akom čase prechádza riziko z predávajúceho na kupujúceho). Príklady týchto pojmov sú: EXW – s dodaním vo svojich priestoroch /ex works/ FCA – cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu – neplatený dopravca /free carrier/ FAS – s dodaním vedľa lode /free alongside ship/ FOB – s dodaním na palube /free on board/ CFR – cena zahŕňajúca náklady a dopravné /cost and freight/ CIF – cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné /cost, insurance and freight/ CPT- dopravné výlohy zaplatené /carriage paid to/ CIP – dopravné výlohy a poistné zaplatené /carriage and insurance paid to/ DAF – s dodaním na hranici /delivered at frontier / DES – s dodaním z lode /delivered ex ship/ DEQ- s dodaním z prístaviska (clo zaplatené) /delivered ex quay (duty paid) DDU – s dodaním clo nezaplatené /delivered duty unpaid/ DDP – s dodaním clo zaplatené /delivered duty paid/

Už ste čítali?