(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Medzinárodné akciové fondy

Definícia pojmu Medzinárodné akciové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Medzinárodné akciové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Medzinárodné akciové fondy“

Akciové fondy, ktorých 40 % aktív je zastúpených akciami zahraničných firiem. Tento podiel sa prepočítava za posledné tri roky. Táto kategória sa rozdeľuje na tri podkategórie: Fondy európskych akcií: nie menej ako 75 % európskych akcií. Fondy japonských akcií: nie menej ako 75 % japonských akcií. Fondy latinskoamerických akcií: nie menej ako 75 % latinskoamerických akcií. Diverzifikované fondy akcií Tichooceánskeho regiónu: nie menej ako 65 % akcií Tichooceánskeho regiónu; z nich nie menej ako 10 % japonských akcií. Akciové fondy Ázijsko-tichooceánskeho regiónu, okrem Japonska: nie menej ako 75 % akcií krajín Tichooceánskeho regiónu, pričom z nich nie menej ako 10 % akcií japonských firiem. Diverzifikované fondy novovznikajúcich trhov: nie menej ako 50 % akcií rozvíjajúcich sa trhov. Zahraničné fondy: medzinárodné fondy, v portfóliách ktorých je nie viac ako 10 % amerických akcií. Globálne fondy: medzinárodné fondy, v portfóliách ktorých je viac ako 10 % amerických akcií. Medzinárodné hybridné fondy: fondy, v ktorých portfóliách majú akcie viac ako 20 % podiel, je ich však menej ako 70 %, pričom 40 % akcií a obligácií sú zahraničné. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International-Stock Funds.

Už ste čítali?