materiálový prúd

Definícia pojmu materiálový prúd v ekonomickom slovníku. Výraz materiálový prúd sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „materiálový prúd“

Materiálový tok vyjadrený jednotkami množstva za jednotku času.