(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Material / Materiál

Definícia pojmu Material / Materiál v ekonomickom slovníku. Výraz Material / Materiál sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Material / Materiál“

Suroviny, základný a pomocný materiál, diely, nedokončené a hotové výrobky, odpad a pod. v skupenstve pevnom, kvapalnom alebo plynnom.

Už ste čítali?