(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Material flow / Materiálový tok

Definícia pojmu Material flow / Materiálový tok v ekonomickom slovníku. Výraz Material flow / Materiálový tok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Material flow / Materiálový tok“

Riadený pohyb materiálu prevádzaný spravidla pomocou aktívnych prvkov cieľavedome a hospodárne tak, aby bol materiál k dispozícii na danom mieste, v potrebnom množstve a v očakávanej kvalite, v požadovanej dobe a s vopred určenou spoľahlivosťou.

Už ste čítali?