Manažment času

Definícia pojmu Manažment času v ekonomickom slovníku. Výraz Manažment času sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Manažment času“

Časť z manažmentu, ktorá sa zaoberá efektívnym plánovaním a využívaním času.