(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Manažérstvo kvality

Definícia pojmu Manažérstvo kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Manažérstvo kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Manažérstvo kvality“

Je koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Už ste čítali?