manažér logistiky

Definícia pojmu manažér logistiky v ekonomickom slovníku. Výraz manažér logistiky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „manažér logistiky“

Manažér zodpovedný za logistické fungovanie organizačnej jednotky.