(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Malus

Definícia pojmu Malus v ekonomickom slovníku. Výraz Malus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Banky.

Definícia výrazu „Malus „

Opatrenie alebo hodnotenie, ktoré využívajú poisťovne v prípade často vyskytujúceho sa plnenia zodpovednosti a ktorého zámerom nie je poškodiť vodiča alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na cestách a zabrániť zneužívaniu poistenia.

Z latinčiny – zlý. Je opakom bonusu a bude využívaný poisťovňami v prípade častého plnenia z poistenia zodpovednosti. Jeho zámerom nie je poškodiť vodiča, alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na ceste a zabrániť zneužívaniu poistenia zodpovednosti. Prvé roky bude regulovaný, potom ho budú poisťovne zrejme môcť stanoviť podľa vlastnej úvahy.

Postih poisteného z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.

Z latinčiny zlý. V poisťovníctve ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok priebehu poistenia, alebo horšieho ako stanoveného (kalkulovaného) rizika. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok.

Už ste čítali?