(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ložný dopravník

Definícia pojmu ložný dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz ložný dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „ložný dopravník“

Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom sú ložné dosky (nosiče) spojené s ťažným prostriedkom vedeným vo vodiacej dráhe umožňujúcej viacsmerový pohyb; materiál je vždy nad vodiacou dráhou; ložné dopravníky sa rozdeľujú podľa konštrukčného usporiadania na rovinné a priestorové.

Už ste čítali?