ložná hmotnosť

Definícia pojmu ložná hmotnosť v ekonomickom slovníku. Výraz ložná hmotnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „ložná hmotnosť“

Maximálne povolené množstvo užitočného nákladu (vrátane zabezpečenia tovaru prvkami ktoré nie sú súčasťou kontajnera prepravovaného za normálnych podmienok.