Long position

Definícia pojmu Long position v ekonomickom slovníku. Výraz Long position sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Long position“

(dlhá pozícia) – pozícia zaujatá na trhu na základe nákupu finančných nástrojov. Dlhú pozíciu uplatňujú investori, ktorí očakávajú rast cien.