(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistický controlling

Definícia pojmu logistický controlling v ekonomickom slovníku. Výraz logistický controlling sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „logistický controlling“

Poradná štábna funkcia analyzujúca momentálny stav logistického systému podniku a konfrontujúca ho s logistickými cieľmi. Obstaráva, zhromažďuje a predáva informácie navigujúce riadiaci systém správnym smerom. Ukazovatele logistického controllingu sa vzťahujú na výrobok alebo na logistický výkon, sledujú sa za jednotlivé články logistických reťazcov, eventuálne útvary ich uskutočňujúce, môžu to byť ukazovatele štrukturálne a rámcové, ukazovatele produktivity, ospodárnosti či kvality.

Už ste čítali?