Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistická stratégia podniku

Definícia pojmu logistická stratégia podniku v ekonomickom slovníku. Výraz logistická stratégia podniku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „logistická stratégia podniku“

Súbor alternatívnych rozhodnutí pre fungovanie a chovanie logistického systému podniku vedúca k dosiahnutiu logistických cieľov podnikov a popis spôsobu, ako má systém realizovať jednotlivé kroky stratégie. Ak sa zameria na zvýšenie logistických výkonov a dosiahne zrýchlenie tokov v logistických reťazcoch, potom ako efekt sa dostaví zníženie zásob a uvolnenie kapitálu v nich viazaného spolu s poklesom logistických nákladov. To je však reálne len za predpokladu, že logistický systém podniku pôsobí ako skladovateľ všetkých štruktúr a procesov medzi identifikovanou príležitosťou na trhu a dodaním výrobku zákazníkovi, a to počnúc vývojom, cez prípravu výroby, nákup a zásobovanie, riadenie výroby, riadenie skladov a dopravy, až ku konenčnému zákazníkovi. V prostredí vyspelého trhu je aktívny podiel logistiky na tvorbe stratégie podniku nutnou podmienkou konkurencieschopnosti podniku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?