(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Lízingové navýšenie

Definícia pojmu Lízingové navýšenie v ekonomickom slovníku. Výraz Lízingové navýšenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Lízingové navýšenie“

rozdiel medzi obstarávacou cenou predmetu lízingu a celkovou cenou lízingu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.