linka

Definícia pojmu linka v ekonomickom slovníku. Výraz linka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „linka“

Súhrn dopravných spojení, ktorými sa zabezpečuje pravidelná dopravná obsluha určitých miest.