Lineárny model

Definícia pojmu Lineárny model v ekonomickom slovníku. Výraz Lineárny model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Lineárny model“

Najjednoduchším ekonometrickým modelom je lineárny model, v ktorom je jedna premenná závislá iba od jednej nezávisle premennej a aditívnej náhodnej poruchy