lanový šmyk

Definícia pojmu lanový šmyk v ekonomickom slovníku. Výraz lanový šmyk sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „lanový šmyk“

Jednolanové dopravné zariadenie, kde sa zavesené bremená dopravujú pomocou gravitácie.