Kvantitatívny výskum

Definícia pojmu Kvantitatívny výskum v ekonomickom slovníku. Výraz Kvantitatívny výskum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Kvantitatívny výskum“

Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Koľko? a V akej miere?.