(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kvantitatívny výskum

Definícia pojmu Kvantitatívny výskum v ekonomickom slovníku. Výraz Kvantitatívny výskum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Kvantitatívny výskum“

Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Koľko? a V akej miere?.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.