Kúpna opcia

Definícia pojmu Kúpna opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Kúpna opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Kúpna opcia“

(call) – Viď Call.