korýtkový šmyk

Definícia pojmu korýtkový šmyk v ekonomickom slovníku. Výraz korýtkový šmyk sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „korýtkový šmyk“

Prenosný šmyk, ktorého koryto tvoria samostatné časti (z dosiek, plechu a pod.) nastavované na seba.