(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Korelačná matica

Definícia pojmu Korelačná matica v ekonomickom slovníku. Výraz Korelačná matica sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Korelačná matica“

Korelačná matica (correlation matrix) je matica koeficientov korelácie pre všetky dvojice nezávislých premenných. Je symetrická, pretože koeficient korelácie je symetrický.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.