(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Korelačná matica

Definícia pojmu Korelačná matica v ekonomickom slovníku. Výraz Korelačná matica sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Korelačná matica“

Korelačná matica (correlation matrix) je matica koeficientov korelácie pre všetky dvojice nezávislých premenných. Je symetrická, pretože koeficient korelácie je symetrický.

Už ste čítali?