(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Korelácia

Definícia pojmu Korelácia v ekonomickom slovníku. Výraz Korelácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Finančné a kapitálové trhy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Korelácia“

Veličina, ktorá vyjadruje vzájomné súvislosti medzi cennými papiermi:

veličina, ktorá vyjadruje vzájomné súvislosti medzi cennými papiermi

Veličina, ktorá vyjadruje vzájomné súvislosti medzi cennými papiermi.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.