kontrola postupu objednávky

Definícia pojmu kontrola postupu objednávky v ekonomickom slovníku. Výraz kontrola postupu objednávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „kontrola postupu objednávky“

Záznam na postupe objednávky so zreteľom na plánovanie objednávky a / alebo čas dodania.