Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontaktné miesto

Definícia pojmu Kontaktné miesto v ekonomickom slovníku. Výraz Kontaktné miesto sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Kontaktné miesto“

je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu a kde možno uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v režime následného platenia mýta, ako aj v režime predplateného mýta.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?