(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontaktné miesto

Definícia pojmu Kontaktné miesto v ekonomickom slovníku. Výraz Kontaktné miesto sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Kontaktné miesto“

je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu a kde možno uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v režime následného platenia mýta, ako aj v režime predplateného mýta.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.