(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kontajnerové prekladisko

Definícia pojmu kontajnerové prekladisko v ekonomickom slovníku. Výraz kontajnerové prekladisko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „kontajnerové prekladisko“

Zariadenie, v ktorom sa prekladajú kontajnery z dopravných prostriedkov alebo dopravných zariadení na iné dopravné prostriedky alebo zariadenia, prípadne sa tu plnia, vyprázdňujú alebo na krátky čas ukladajú.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.