(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konštatný symbol

Definícia pojmu Konštatný symbol v ekonomickom slovníku. Výraz Konštatný symbol sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Konštatný symbol“

Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktorý je v súčasnosti povinnou súčasťou každého domáceho prevodného príkazu a vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.