Konfirmácia

Definícia pojmu Konfirmácia v ekonomickom slovníku. Výraz Konfirmácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Konfirmácia“

Písomné potvrdenie uzavretého obchodu zmluvnými stranami.